ELPEX EXPROOF | Exproof Mühendisliği | IEC 60079

ELPEX EXPROOF | Exproof Mühendisliği | IEC 60079

ATEX Direktifi ve Patlamadan Korunma Dokümanı Kapsamında Elektriksel Periyodik Kontroller | "güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle Türkiye geneline yaklaşık 15 yıldır hizmet sunuyoruz. | elektriksel periyodik exproof tesisat denetimi

ERA : ELEKTRİKSEL RİSK ANALİZİ

 

ERA | ELEKTRİKSEL RİSK ANALİZİ

 

Türkiye'de ilk kez ELPEK Mühendislik tarafından hazırlanan bir projedir. | © Her hakkı saklıdır.

 

ELPEK MÜHENDİSLİK Elektriksel Periyodik Kontroller

 

2009 yılından bu yana "güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle, mühendislik bilimine yakışan birbirinden farklı ve faydalı çözümler üretmeye elektrik mühendisi kadromuzla devam ediyoruz. Bu bağlamda başta elektrik, enerji sektörü olmak üzere, iş güvenliği dünyasının sistem analizlerinde destek ve kaynak olacağına inandığımız ERA Elektriksel Risk Analizi projelerimizle endüstriyel tesislerin en önemli sorunlarına mühendislik tekniği ile çözüm oluyoruz.

 

Türkiye'de ilk kez 2010 yılında tarafımızca başlatılan uygulama ile sanayi tesisleri için en büyük tehlike ve risk sınıfı olan elektriksel risklerin kontrol ve yönetimi hususları incelenmektedir. Elektrik tesisat risk kaynakları analizi ile ilgili risklerin değerlendirilerek optimum çözümler üretilmesi amacıyla konusunda uzman ve deneyimli, EMO Elektrik Mühendisleri Odası kaydı bulunan Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu ve İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendisi kadromuz tarafından çeşitli elektriksel ölçme ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

 

Elektrik kaynaklı risklerden korunmak

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içeriğine uygun olarak revize edilen ERA kapsamında; bilhassa endüstriyel tesislerin dikkat etmesi gereken elektriksel risklerden korunma hususunda; Elektrik kaynaklı risklerden korunmak, mümkün olduğu kadarıyla elektrik tesisatı risklerini iyi analiz etmek, elektriksel risklere kaynağında yetkili mücadele etmek, elektrikle çalışmalarda kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinde elektriksel güvenlik tasarımı ile elektrik işleri için doğru ekipman tercihi, çalışma şekli ve ortamı ile iş güvenliği, üretimi aksatmayacak şekilde genel elektrik risk değerlendirme çalışmaları, üretim faaliyetlerinim elektriksel anlamda sağlıklı ve güvenli olması, elektrik tesisatlarının olumsuz etkilerini önlemek ve/veya en aza indirmek, elektrik ve enerji sektörleri kaynaklı teknik gelişmelere uyumlu mühendislik çözümleri sağlamak, elektrik tehlike kaynaklarını doğru yorumlamak, tehlikesiz ya da az tehlikeli olan elektrik tesisat ve sistemleri için farklı tedbirler almak, elektrik kaynaklı yangın ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikası geliştirmek. elektrik çarpması, akıma kapılma, elektrik yangınları, kısa devre durumları, hata akımları vb. toplu korunma tedbirleri, kişisel korunma tedbirlerine öncelik vermek, çalışanlara uygun elektrikle çalışma talimatları vermek vazgeçilmez elektrikle çalışmalarda teknik emniyet ve güvenlik kültürü eğitimleri ile devamlılığını sağlamak projenin uzun vadeli ve en profesyonel çözümünü oluşturmaktadır. Elektriksel Risk Analizi çalışmaları neticesinde, tesislere ait elektrik tesisatlarının genel elektrik risk analiz raporu ile çeşitli çözüm ve Elektriksel Planlı Bakım aksiyonları oluşturulmaktadır.

 

ELPEX EXPROOF | Exproof Mühendisliği | IEC 60079 |

Risk değerlendirmesinin başlıca amacı

 

Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Kısacası işletmelerin çalışma koşullarındaki sağlığa zararlı her türlü tehlikeyi azaltmak, bu etkileri en aza indirmektir. Ayrıca, tüm proseslerde riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske karşı tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Yani işletmelerde olası meslek hastalığı ve kazaların farkına varılmasına yardımcı olmaktır. Bu sayede, tespit edilen tehlikelerin ve meydana getirebileceği zararlar üzerinde daha etkili tebirler alınması sağlanır. Dolayısı ile mevcut önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır. Elektriksel risk analizi, risk değerlendirmesi, elektrik risk, elektrik riskleri, elektrik tesisat riskleri, elektrik tesisatı risk kontrolü ve elektriksel risk değerlendirmesi uzman mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

 

SEVESO III Kapsamında Elektriksel Proses Güvenliği Analizi

 


- Elektriksel Kaza Araştırmaları ve Bilirkişilik Hizmetleri
- Elektrik Güvenlik Yönetimi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri
- ERA Elektriksel Risk Analizi & Elektrik Tesisatı Risk Değerlendirmesi
- Elektrik Kaynaklı Yangın Risk Analizi (kimya tesisleri için)
- ARC FLASH Analizi ve HAZOP Yönetimi

 

ELPEK Mühendislik, elektrik tesisatlarının periyodik kontrolü, periyodik bakımı ve periyodik ölçümü faaliyetleri kapsamında : elektrik topraklama tesisat ölçümü, paratoner tesisat ölçümü, aydınlık seviyesi ölçümü, termal kamera ölçümü, trafo bakımı, trafo yağ izolasyon ölçümü, trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu elektrik kuvvetli akım tesislerinde yg işletme sorumlusu faaliyetleri, elektrik iç tesisat kontrol raporu, jeneratör ölçümü, ARC FLASH analizi, patlamadan korunma ve büyük kazaların önlenmesinde elektriksel risk analizi, HAZOP kapsamında elektrik risk analizi, kısa devre risk değerlendirme çalışmaları, katodik koruma ölçümü, harmonik ölçümü, makine topraklama ölçümü, pano topraklama ölçümü, elektrik pano tesisat topraklama ölçümü, trafo topraklama ölçümü, işletme topraklama ölçümü, koruma topraklama ölçümü, süreklilik testi, selvaz yöntemi ile topraklama ölçümü, RCD testi, süreklilik testi, toprak özgül direnci ölçümü, çevrim empedansı ölçümü, elektrik tesistı fenni muayeneleri, bağımsız denetimler, iş güvenliği denetimleri vb teftiş ve kontrollerde talep edilen TSE, TMMOB, EMO, TURKAK akreditasyon standartlara uygun kontrol ve raporlamalar yapmaktadır.

 

ELPEX EXPROOF | Exproof Mühendisliği | IEC 60079 |

ELPEK Mühendislik olarak, genel mevzuatlarımız çerçevesinde ar-ge çalışmalarımız sonunda Türkiye'de ilk kez tarafımızca hazırlanmış Elektriksel Risk Analizi ERA projesi ile elektrik kaza araştırmaları ve elektrik tesisatı risklerinin incelenerek detaylı raporlandığı bir teknik çalışmaya imza attık. Söz konusu çalışmaların tamalanmasının ardından sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu bağlamda firmamızı takip eden diğer tüm periyodik kontrol firmalarına, iş güvenliği firmalarına ve Elektrik Mühendislik firmalarına da büyük bir katkı sağladığımızın bilinciyle çeşitli elektriksel iş güvenliği eğitimleri de düzenlemekteyiz. ERA Elektriksel Risk Analizi projemiz genişletilerek özellikle iş güvenliği kültürüne sahip ve elektrikle çalışmalarda iş güvenliğinin öneminin bilincinde olan çok sayıda sektör ve işletmede yine Türkiye'de ilk kez tarafımızca hazırlanmış Elektriksel Gerilim Risk Haritası çalışmalarının mimarı olarak Türkiye geneline mühendislik çözümleri sunmaya devam ediyoruz.

 

ELPEK Mühendislik olarak, yine konusunda uzman Elektrik Mühendislerimiz ile çok sayıda adli ve genel güvenlik araştırma talebi bulunan elektrik kazaları, elektrik yangınları, akıma kapılma vb elektrik iş kazalarının incelenmesi, risk değerlendirmesi konularında elektrik bilirkişilik hizmetleri sunmaya devam etmekteyiz. Elektrik kaza araştırmaları, elektriksel iş güvenliği, elektrikle çalışmalarda teknik emniyet, yüksek gerilim işletme sorumluluğu vb. elektriksel periyodik ölçüm ve elektrik fenni kontroller başlıklarında çeşitli eğitimler düzenlemekteyiz. ELVER Elektrikte Verimlilik Projesi ile tecrübeli Enerji Yöneticisi Elektrik Mühendisi ve Makine Mühendisi teknik ekibimiz tarafından enerji danışmanlığı ve elektromekanik kontroller ile ilgili sürekli inovatif bilgi ve enerji teknolojileri üreterek, akademik çalışmalarımızı da genişletmekteyiz.

 

ELPEK Mühendislik, tarafsızlık ilkelerine uygun bağımsız fenni muayene kuruluşu olarak, Mühendislik etiğine yakışan disiplinli performansı ve örnek kurumsal kültürü ile Elektriksel Periyodik Kontroller konusunda Türkiye geneline profesyonel mühendislik çözümleri sunmaktadır. ELPEK Mühendislik fark yaratan başarısını; Mühendislik etiğine, bilime ve ticari ahlak kurallarına olan bağlılığına, tarafsız hizmet kalitesine, disiplinli ekip çalışmasına, iş güvenliği, çevre ve sağlık bilincine, müşteri ihtiyaçlarını tam zamanlı ve eksiksiz biçimde çözüme kavuşturmasına bağlamaktadır. Türkiye'nin lider Elektriksel Periyodik Kontrol Mühendislik firması olarak, fark yaratan mühendislik çözümlerimiz ve konusunda uzman teknik tüm ekibimizle Türkiye için çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz.

 

25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştiren tüm Mühendislerimiz EKİPNET Sistemine kayıtlı ve ilgili eğitimlerini tamamlamış olup İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ gereğince kayıt numaralarına sahip ve yetkili Muayene Uzmanı belgelerine sahiptirler.

 

850'yi aşan endüstriyel tesis referansımızla, Türkiye'nin lider kuruluşları tarafından en çok tercih edilen elektriksel periyodik kontrol firması olmaya devam ediyoruz..

 

ELPEX EXPROOF | Exproof Mühendisliği | IEC 60079 |